Bestilling af adgangsbrikker

Bestilling af adgangsbrik til ny medarbejder

For at bestille en adgangsbrik til en ny medarbejder, skal du blot sende en mail til ejd@tangen6.dk , som indeholder følgende:

– Fuldt navn på ny medarbejder

– Medarbejderens arbejdsmail

– Navn på virksomhed

– Evt. startdato på medarbejder, så vi har brikken klar til tiden

– Evt. et ønske til firecifret adgangskode (må ikke starte med 0).

Order an access chip for a new employee

In order to receive an access chip for a new employee, send an email to ejd@tangen6.dk that contains following:

– Employee’s full name

– Employee’s work email adress

– Company name

– Opt. Date of employee’s arrival, so the chip is ready in time

– Opt. A suggestion for a four-digit password (cannot start with 0).