Referat af lejermøde samt fokuspunkter fremover

Parkering

Der er lidt uenighed om løsningen på vores parkeringsproblem, så vi lægger hovederne i blød og prøver at arbejde os frem mod den bedst mulige løsning, så alle bliver tilfredse. Ideer er velkomne. Vi vil bringe dette punkt op til næste lejermøde.

Cykelskur

Vi vender tilbage hurtigst muligt med en tidslinje. I mellemtiden vil vi undersøge mulighederne for en midlertidig løsning.

Rengøring

Vi undersøger en ny løsning med rengøring af toiletter og andet hver dag.

Derudover sætter vi ekstra fokus på at hjælpe hinanden med at holde bygningen pæn.

Kaffemaskine

Der er utrolig meget run på kaffemaskinen i bygning 2, og der er derfor et stort ønske fra iAdvice om at få etableret en tilsvarende i bygning 1.

Adgang til letbane stop

Der har tidligere været dialog om at få etableret en stig ned til letbanestoppet, så man ikke skal gå på vejen. Vi vil igen tage denne op og se på om det er muligt. Evt. ved at inddrage andre virksomheder i området.

Spritdispensere

Bakke til under spritdispensere, så der ikke ryger sprit ned af vægge og på gulvet.

Det samme gælder på badeværelserne, ved sæbedispensere.

Lejermøde-07-10-2020